Concepte de backup și restaurare a bazei de date Oracle

Author:
Date: 03-03-2014

Este în general recunoscut faptul că planificarea continuităţii activităţii în caz de dezastru este o activitate vitală, dar destul de rar implementată în sistemele IT medii şi mici din România. Înainte de crearea planului în sine, este esenţial să se ia în considerare efectele potenţiale ale dezastrelor şi riscurile asociate. Acestea sunt bazele pe care ar trebui să fie construit planul de continuitate sau de refacere în caz de dezastru. Planul în sine trebuie să fie întreținut, testat şi verificat, pentru a avea certitudinea că acesta rămâne adecvat nevoilor organizației. Departamentul IT trebuie să stabilească împreună cu conducerea firmei cele două valori de referință pentru orice plan de refacere în caz de dezastru: RPO – Recovery Point Objective reprezintă cantitatea maximă de informaţie care este acceptabil să fie pierdută, exprimată în unități de timp RTO – Recovery Time Objective reprezintă intervalul maxim de timp scurs de la declanşarea incidentului până […]

Ce trebuie sa urmărească un administrator de baze de date Oracle?

Author:
Date: 25-02-2014

E o vorbă care spune că  “este mult mai ușor să previi decât să tratezi”.  Acest lucru se aplică cam în toate domeniile, inclusiv în IT și este valabil și pentru orice administrator: de aplicație, de baze de date, etc. Ce ar trebui sa facă administratorul de baze de date Oracle pentru a asigura o exploatare optimă a acesteia? O definiție foarte sumară s-ar rezuma la următoarele atribuții: Să asigure buna funcționare a acesteia, mai exact: o încărcare optimă a resurselor pe server-ul de Oracle:  procesorul să nu fie ocupat 80- 90% din timp, memoria să nu fie ocupată peste 90%, să fie suficient spațiu astfel încât să permită creșterea bazei de date cu cel puțin 25%; un timp cât mai bun de răspuns al bazei de date pentru activitățile curente: introducere de documente, rapoarte financiare, balanțe contabile, etc.; diagnosticarea și rezolvarea cât mai rapidă a incidentelor apărute, în baza […]

MicroStrategy Updates BI Platform with Dashboards, Big Data, and Analytics

Author:
Date: 20-07-2012

MicroStrategy, the largest independent provider of Business Intelligence solutions in the world, just launched the new 9.3 version of its business intelligence solution. The update enhances the platform’s Visual Insight user environment, improves to its ability to handle ‘Big Data’, and incorporates advanced analytics from R — an open source programming language for statistical computing. The most important upgrades in MicroStrategy 9.3 are centered on Visual Insight, a data visualization module, intuitive and accessible to business users who aren’t schooled in query languages or statistical analysis. New geospatial density maps use color coding to represent geospatial concentrations, such as customers in proximity to retail stores. Image layouts let analysts depict data in context, showing, for example, sales by region, customer traffic by department in a store, or productivity on a manufacturing production line. New network diagrams show relationships among items, such website pages visited and checkout results on an e-commerce […]

Google Docs`s Research Bar – finding handy info without ever leaving the page

Author:
Date: 15-06-2012

Google has added a new Research bar to Google Docs to help users browse Google for information while working on an article or paper. Google Docs’ new sidebar appears along the right-hand side of your document and will show you different types of results: web results, images, quotations, maps, reviews, and more. The feature can be invoked from Docs’ Tools menu, by keyboard shortcut, or perhaps in the most useful way, by right-clicking on any word in the document area. You can narrow your search to specific types of results by using the drop-down menu in the search bar. A search bar produces similar results to a traditional query, but with the added ability to immediately embed found text or objects into the document area, along with appropriate citations wherever possible.   Exploring the search results   Under the web results category, you’ll find a number of websites related to […]

Page 1 of 41234