Trainingul – unul dintre factorii care asigură succesul în implementarea și menținerea unui sistem integrat de gestiune în organizație

Author:
Date: 06-03-2014

Sistemele ERP sunt in continuă schimbare datorită, în primul rând modificărilor din organizație și a  actualizărilor generate de acestea, care duc la necesitatea de a adăuga/dezvolta noi funcţionalităţi, precum și datorită modificărilor legislative. În plus, creşterea numărului de utilizatori si sistemului integrat de gestiune (ERP)  în organizaţie, precum şi migrarea acestora duc la necesitatea de training în mod recurent. În concluzie, training-ul de ERP este o activitate care nu se face o singură dată, ci trebuie continuată de câte ori este nevoie. Si pentru a asigura continuitatea, crearea unui program de training si a materialelor necesare pentru buna desfășurare a acestuia sunt esențiale. Suportul de curs necesar selectează informaţiile şi procedurile de lucru, le organizează într-o structură unitară, antrenând criterii andragogice. Acestea din urmă impun conţinuturi care să stimuleze dezvoltarea gândirii critice, capacităţile cognitive, aplicarea cunoştinţelor, dezvoltarea atitudinilor, dezvoltarea capacităţilor de cooperare, transferul informaţiilor spre alte situaţii sau de la […]

Page 1 of 11