Excelenţă în gestiunea serviciilor IT

Pentru a implementa, rula şi menţine sisteme critice pentru organizaţie, cum este un ERP software este nevoie de o gestiune eficientă a serviciilor IT. BITSoftware vă ajută să vă gestionaţi infrastructura şi serviciile IT astfel încât să beneficiaţi de valoarea adusă afacerii de tehnologia informatică.

Administrare Aplicaţii & servere

Administrarea aplicaţiilor erp software şi serverelor de baze de date poate fi realizată de o terţă parte pe baza unui contract de suport tehnic (Service Level Agreement – contract de suport extins) prin care se garantează administrarea 24/24 ore şi 7/7 zile. Infrastructura poate fi găzduită în centre de date securizate sau la sediul beneficiarului.

Echipa noastră IT şi reţeaua de parteneri cu care colaborăm, au expertiză bogată în gestiunea serverelor care sunt critice pentru derularea în bune condiţii a afacerii, şi experienţă în gestionarea diverselor sisteme de operare, baze de date şi instrumente de monitorizare.

Vă rugăm să ne contactați pentru detalii.

Managementul schimbării

Implementarea controlată a modifcărilor implică o abordare mai largă a proiectului. Astfel, o schimbare poate fi diferită în cazul unui proiect foarte mare cu multe subproiecte, faţă de un proiect mic, de scurtă durată. Metodologia şi instrumentele utilizate furnizează suportul pentru gestiunea schimbării atât la nivel operaţional „Care sunt responsabilităţile mele?”, cât şi la nivel tactic – „Cum progresează proiectul?”.

Caracteristici:

  • Gestiunea modificărilor
  • Păstrare template-uri pentru schimbări
  • Structurarea modificărilor într-o ‘breakdown structure’
  • Stabilire şi implementare acţiuni
  • Raport privind progresul
  • Gestiunea informaţiei cu instrumente de Business Intelligence
  • Bazat pe standarde ITIL

Optimizarea departamentului IT

Consultanţii noştri vă pot ajuta să optimizaţi serviciile oferite de departamentul IT intern.

Exemple:

  • Beneficiile metodologiei devin evidente atunci când calitatea serviciilor oferite clienţilor se îmbunătăţeşte continuu;
  • Rapoarte detaliate de management cu monitorizare mai sofisticată a timpului;
  • Configurarea bazei de date sau o problemă în legătură cu baza de date a organizaţiei;

Mai multe informaţii

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să ne contactaţi sau să vă înregistraţi la unul dintre seminarele noastre online.