Socrate Salarii – Software Salarizare

Socrate Salarii se adresează departamentului de resurse umane din firmele româneşti.

Soluţia realizează definirea şi gestionarea structurii de personal, evidenţa drepturilor salariale, concedii de odihnă şi medicale precum şi a altor drepturi şi reţineri care se aplică salariatului sau companiei angajatoare. Soluţia a fost concepută din dorinţa de a acoperi un număr cât mai mare de cazuri particulare, fiind ştiut că problemele legate de acest capitol sunt complexe.

Socrate Salarii Software Salarii Romania

Flexibilitate în configurare

Socrate Salarii oferă libertate utilizatorului în configurarea şi particularizarea mediului de lucru, atat ca interfaţă cât şi ca funcţionalitate. Configurarea modulului pe specificul companiei se face foarte uşor, putându-se defini salariaţii cu multiple caracteristici grupate pe secţiuni (date personale şi de identificare, negocieri salariale în lei sau în valută, elementele contractului de muncă etc) şi activităţi specifice (suspendări, detaşări, calificări etc) la care se adaugă accesoriile salariale: tichete masă, tichete cadou, prime si sporuri specifice, opţiune evidenţă împrumuturi de tip CAR, alte reţineri.

Drepturi acces pe utilizator

Accesul utilizatorilor în aplicaţia Socrate Salarii poate fi configurat pentru limitarea utilizării anumitor procese sau vizibilitatea anumitor informaţii astfel încât să se protejeze datele confidenţiale.

Organigramă funcţională şi pe pontatori

Prin definirea supervizorilor şi/sau a pontatorilor la nivelul angajaţilor se generează automat organigrama funcţională şi cea pe pontatori. În paralel cu această organigramă se poate construi și o organigramă a departamentelor.

Generarea contractului de muncă

Contractul individual de muncă este generat în baza unei machete predefinite la nivel de organizaţie în baza datelor introduse la nivel de persoană, implicit scurtând timpul de operare şi înregistrare date şi documente.

Evidenţă detaliată pe salariat

Se pot înregistra numeroase informaţii privind persoanele angajate pe lângă informaţiile legate de contractul de muncă, cum ar fi: persoanele aflate în întreţinerea acestora, data de expirare a documentelor de identitate, cursurile de calificare la care a participat şi expirarea certificărilor, evidenţa sancţiunilor la locul de muncă, informaţii referitoare la permise auto, evidenţă legitimaţii etc.

Vizualizați imaginea

Socrate Salarii BITSoftware - Modificare angajat

Ataşare fişiere pe angajat

Pentru fiecare angajat pot fi ataşate fişiere în format electronic pentru acces ulterior, iar ataşarea pozei pentru legitimaţie se poate face în mod distinct, astfel încât aceasta este vizibilă în momentul accesării detaliilor angajatului.

Istoric angajaţi şi salarii

Modulul oferă posibilitatea urmăririi în timp a modificărilor salariale ale angajaţilor, permiţând totodată operarea în avans a negocierilor salariale cu efect de la o dată în viitor. Datele operate la nivel de angajat şi statele de salarii generate sunt accesibile la orice moment, fără să fie necesare alte operaţiuni de dezarhivare istoric.

Pontaje lunare generate sau preluate

Pontajul lunar se generează automat pe baza normelor de lucru zilnice ale angajaţilor, preluând automat și zilele de concedii (odihnă şi medicale), perioadele de suspendare sau întreruperea temporară a activităților economice ale angajatorului. Generarea poate fi configurată pe pontatori, astfel încât pontatorii să poată accesa doar angajaţii alocaţi. Se pot însă prelua şi pontaje generate de sisteme externe de evidenţă a prezenţei sau preluare din fişiere MS Excel.

Flexibilitate în calculul salariilor

Algoritmul complex de calcul salarial oferă posibilitatea stabilirii de negocieri atât în cuantum net cât şi negocieri exprimate în valută. Salariile se pot calcula atât pornind de la brut la net, cât şi invers, ţinând cont de salariul de încadrare, de indicele de deducere şi alte accesorii ale salariului, la cursul valutar pentru valuta negocierilor.

Vizualizați imaginea

Socrate Salarii BITSoftware - Calculator salarii

Calculator rapid salariu

Pentru calcul rapid al unui salariu şi al costurilor angajator (TCA) se poate utiliza calculatorul de salarii la nivel individual (per angajat) pornind de la anumite valori de negociere net sau brut sau se poate utiliza simularea la nivel de organizaţie prin aplicarea unor indici de creştere salarială colectivă.

Evidenţă zilieri

Pentru activitatea desfăşurată de zilieri se pot adăuga înregistrări individuale sau întocmi fişiere de date ce pot fi importate în aplicaţie în scopul raportării veniturilor în declaraţia 112. Datele sunt accesibile în interfaţa Socrate Salarii la orice moment pentru raportări specifice.

Alte venituri salariale

În aplicaţia Socrate Salarii există posibilitatea evidenţei persoanelor care realizează venituri de natură salarială, altele decât salariul, care trebuie raportate în declaraţia 112, cum ar fi: drepturi de autor, indemnizaţii pentru clauze de neconcurenţă, contracte de colaborare, arendă agricolă etc.

Import date

Se pot importa date din fişiere MS Excel pentru a uşura prelucrarea unor volume mari de date. Pentru aceasta sunt create procese distincte de import disponibile utilizatorilor în interfaţa aplicaţiei.

Export date în diverse formate

Din aplicaţia Socrate Salarii se realizează exporturi de date din ecranele ce conţin rapoarte, iar pentru exportul salariilor pe carduri se generează fişiere cu structuri specifice fiecărei bănci (în formate csv, txt, xls, dbf).

Declaraţii electronice

Soluţia de salarizare de la BITSoftware, Socrate Salarii, a fost configurată astfel încât să răspundă cerinţelor legislative în permanentă schimbare în ceea ce priveşte raportarea electronică a obligaţiilor de plată la bugetele locale și bugetul de stat (Declarația 112) şi a registrului de salariaţi (REVISAL) de oricâte ori este nevoie. Declaraţia 112 poate fi generată atât în formatul anterior 2014 cât şi în formatul valabil de la 1 ianuarie 2014.

Rapoarte multiple şi flexibile

Modulul oferă o multitudine de rapoarte atât de salarii (raport de repartizare a salariilor pe centre de profit, raport al salariilor în funcţie de condiţiile de muncă, raport de structură a salariilor), cât şi de pontaj, concedii, rapoarte de reţineri, rapoarte pentru tichete de masă, adeverinţe. Setul de rapoarte standard poate fi modificat de către utilizator cu ajutorul editorului de rapoarte, uşor de utilizat.

Vizualizați imaginea

Socrate Salarii BITSoftware - Rapoarte

Integrare nativă cu SocrateCloud şi Socrate+

Socrate Salarii este integrat cu soluţiile ERP SocrateCloud şi Socrate+. Prin aceste integrări se oferă posibilitatea transmiterii notelor contabile conform structurii de cheltuieli şi servicii definite în planul de conturi şi a dimensiunilor de analiză, iar sumele de plată către angajaţi şi către bugetele locale şi de stat se pot prelua automat ca şi plăţi. Integrarea cu SocrateCloud extinde evidența pontajului lunar la nivel de pontaj pe proiect.

Optimizat pentru volume mari de date

Atât interfaţa cât și baza de date sunt optimizate pentru a face faţă volumelor mari de date, care sunt generate de evidenţa lunară a mai mult de 10 000 angajaţi per organizaţie.

Statistică şi analiză managerială

Multitudinea de informaţii ce se înregistrează la nivel de angajat este prelucrată de către serverul OLAP şi oferă posibilitatea analizei datelor introduse pe perioade mari de timp creându-se astfel un suport decizional pentru managementul organizaţiei şi economisirea timpului de prelucrare a unui volum mare de date, în vederea realizării rapoartelor statistice obligatorii.

Demo-uri Socrate Salarii – Software salarizare

Socrate Salarii Integrări Disponibile

Socrate Salarii

Mai multe informaţii

Pentru mai multe informaţii referitor la implementarea soluţiilor noastre, vă rugăm să ne trimiteţi o notificare, un email (sales@bitsoftware.ro) sau să ne sunaţi la +40-368-412121.