Funcții de bază

Prognoza vânzărilor

Prognozarea vânzărilor viitoare constituie fundamentul planificării și al controlului corect al stocurilor.

Folosind algoritmi de prognoză statistică, care se adaptează automat modelelor de comportament sezoniere și tendințelor de consum ale articolelor companiei (metode de prognoză auto-adaptative), sistemul analizează seriile cronologice trecute ale vânzărilor fiecărui articol și alege cea mai bună metodă de prognoză pentru fiecare articol separat, fără a necesita nicio intervenție sau reglare a parametrilor din partea utilizatorului.

Algoritmul de prognoză calculează modelul de sezonalitate și tendința vânzărilor și elimină orice „zgomot” existent în date care se datorează unor factori circumstanțiali. De asemenea, compară sezonalitatea articolului cu sezonalitatea grupului statistic din care face parte articolul și efectuează corecțiile necesare. Rezultatul acestui proces este prognoza vânzărilor pentru perioade de timp ulterioare, cum ar fi, de exemplu, următoarele 28 de zile, următoarele 24 de săptămâni sau următoarele 12 luni.

Următoarele funcții relevante sunt integrate în procesul de prognoză:

Transfer de date istorice. Import automat de date de vânzări din sistemul ERP.

Ajustarea datelor istorice. Abilitatea de a interveni în datele istorice pentru situații excepționale, specifice sau în urma acțiunilor de marketing anterioare care modifică imaginea „comportamentului normal de vânzare”.

Ajustarea rezultatelor prognozei. Capacitatea de a interveni în datele de vânzări proiectate generate de sistem, de a profita de eventualele informații suplimentare venite de pe piață sau de a include eventuale activități promoționale planificate de departamentul de marketing al companiei.

Proces prorata. Această funcție convertește automat vânzările de articole (cantitatea) din unitatea de timp estimată (de exemplu, luna) în unitatea de timp pentru planificarea stocurilor (de exemplu, săptămâna).

Planificarea stocurilor

Procedurile de planificare a stocurilor și crearea comenzilor de achiziție se bazează pe modelul de „Planificare pe etape în timp”, care a fost implementat în sistemele MRP și MRP II (Cerințe de materiale și Planificarea resurselor de fabricație).

Utilizatorul selectează un articol sau un grup de articole după diverse criterii și creează un plan de reaprovizionare pentru orizontul de timp pentru care dorește să efectueze analiza stocului și să calculeze comenzile client.

După efectuarea calculului, rezultatele sunt prezentate într-o foaie de calcul de programare a stocurilor care prezintă imaginea de ansamblu asupra evoluției stocurilor, a comenzilor de achiziții și de producție, în timp, precum și diverse informații aferente precum: cererea pe o perioadă de timp, livrările așteptate, comenzi către furnizori, livrări de la furnizori, cantitatea de stoc proiectată, acoperirea stocului proiectat pe perioade de timp, stocul de siguranță pe perioadă etc.

Formular de comandă furnizor

Sistemul creează Documentele de Comandă și le transmite furnizorilor, cu cantitățile și tipurile de comenzi. De asemenea, marchează articolele care trebuie comandate pentru a evita viitoarele lipsuri sau epuizări de stoc.

Alte funcții

Planificarea recepțiilor

Pe baza planului de reaprovizionare, utilizatorul poate crea planul de recepție, conform căruia utilizatorul poate obține o imagine de ansamblu asupra evoluției recepțiilor în timp.

Crearea de încărcături Cargo

Una dintre funcționalitățile importante din partea de planificare a stocurilor este că permite utilizatorului să formeze comenzi cargo către furnizori, să le grupeze și să le ajusteze astfel încât mărfurile să ocupe întreg containerul sau camionul, sau vagonul, ajutând astfel la scăderea costurilor de transport.

Simulare și Analize detaliate

Capacitatea de a monitoriza pe deplin evoluția stocului în timp, cu posibilitatea de a estima nevoia de stoc pentru o perioadă următoare și cifrele aferente, permite diagnosticarea unor probleme viitoare iminente precum un sistem de stocare neadecvat, probleme de lichiditate etc., făcând posibilă estimarea volumului de muncă viitor în depozit și calcularea primelor de asigurare, pe baza nivelului stocurilor preconizate anticipate în viitor.

Crearea Bugetului de Vânzări

Sistemul oferă posibilitatea de a crea un buget de vânzări prin conversia prognozei de vânzări într-o fișă de buget.

Analiza ABC

Planificarea inventarului permite utilizatorului să efectueze o analiză ABC pentru toate SKU-urile sau un grup de SKU-uri, precum și pentru o anumită perioadă de timp. Analiza se poate baza pe valoare sau cantitate, prin selectarea unității de măsură pe care o dorește utilizatorul, cum ar fi bucata, carton, palet etc.

Ștergere/Înlocuire articol

Sistemul oferă utilizatorului posibilitatea de a șterge un articol și de a crea unul nou, care moștenește automat datele istorice ale codului șters, permițând astfel previzionarea vânzărilor.

Scroll to top